technisch onderwijs assistenten

Congres

Ontstaan

Technisch onderwijsassistenten(TOA’s) worden ingezet in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO bij de vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en NLT. Zij ondersteunen de docent bij de practica. De wijze waarop dit wordt ingevuld verschilt enorm per school, net als de TOA zelf.

De Nederlandse Vereniging voor het onderwijs in de Natuurwetenschappen heeft in 1994 een sectie in het leven geroepen om de vakinhoudelijke kant van het beroep te ondersteunen. Sinds die tijd is er veel gebeurd, waaronder het tot stand komen van het beroep en een daarbij behorende opleiding.

Het TOA congres

Jaarlijks organiseert de sectie, die bestaat uit enthousiaste TOA´s, een congres ergens in Nederland op een Universiteit, HBO of MBO. Het congres is altijd volgeboekt in zeer korte tijd na het openen van de inschrijving. De workshops zijn vernieuwend of verhelderend, de excursies interessant.

Tezamen met een goed gevulde bedrijvenmarkt en een spetterende slotlezing mogen we dit na zoveel jaar wel een succesformule noemen. De dagindeling voor het congres is een korte opening en dan hebben we 4 workshopsrondes van 1.15 uur. Er is ook een mogelijkheid om een lange workshop te geven van 2.30 uur. Tussen workshop 2 en 3 is er een lunch.

Naast het congres houdt de sectie zich bezig met Arbo gerelateerde vraagstukken met name met betrekking tot veiligheid, werken zij aan het handboek voor TOA’s en is de rechtspositie van de TOA inmiddels ook een aandachtspunt.

Een aantal sectieleden vervullen functies in andere commissies om een stem te hebben in zaken die direct te maken hebben met het bèta-onderwijs en waar het gaat om de positie van de TOA.

TOA’s in het algemeen zijn de drijvende kracht achter het bèta-onderwijs en de spin in het web bij de verschillende vaksecties. De TOA heeft direct contact met leerlingen, begeleidt leerlingen in het examenjaar bij profielwerkstukken en draagt bij aan de vorming van mogelijk nieuwe bèta studenten.

Vandaar dat de sectie het van belang vindt het congres te organiseren daar waar de toekomstige studenten terecht kunnen. De informatie van de locatie nemen ze mee naar hun school tezamen met nieuwe ideeën voor practica.

Het afgelopen jaar hebben we een online congres over 4 dagen verdeeld gegeven. We hopen dit jaar weer een fysieke congres te mogen geven.

- Het bestuur -