technisch onderwijs assistenten

Monique Kisters

Hallo TOA’s en ander geïnteresseerde lezers, mijn naam is Monique Kisters en ik heb op het dr. Struyckeninstituut in Etten-Leur de opleiding M.L.O.-chemie afgerond met als specialisatie laboratoriuminformatica en automatisering.

 

Daarna heb ik zes jaar in het bedrijfsleven gewerkt als chemisch analist en op de afdeling research en development, daarna ben ik overgestapt naar het onderwijs.

 

De afgelopen 25 jaar werkte ik op 3 verschillende scholen bij achtereenvolgens scheikunde, biologie en natuurkunde, waarna ik in maart 2019 ben gaan werken op het Amadeus Lyceum in Vleuten als allround TOA. Ook hier heb ik het weer erg naar mijn zin, ik ben gewoon dol op dit werk.

In het sectiebestuur hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan behoud van kennisniveau van TOA's en het organiseren van komend TOA-congres.