technisch onderwijs assistenten

ARTIKEL Waar moet je als TOA op letten voor de zomervakantie begint?

Naar aanleiding van een aantal vragen van beginnende TOA’s over wat er van ze verwacht wordt nu de zomervakantie nadert, is er besloten om hier een artikel over te maken. Omdat wij als NVON TOA graag een zo compleet mogelijke checklist willen aanbieden is er een enquête uitgezet onder alle TOA’s in Nederland. Er is in de enquête te zien dat de meeste TOA’s, ongeacht welk vak, verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van de practicumlokalen en kabinetten voor de zomervakantie en ze hier ook een standaard checklist voor gebruiken ieder jaar. De checklist hieronder is gemaakt voor alle vakken van alle antwoorden. Waarschijnlijk zul je daarom ook niet alle punten nodig hebben. De checklist is bedoeld als opstapje voor de nieuwe TOA en voor tips en tricks voor de wat meer ervaren TOA. Mocht je nog aanvullingen/opmerkingen hebben horen we het natuurlijk graag met een mailtje via info@toa.tips.

De TOA’s die de enquête hebben ingevuld ondersteunen de volgende vakken:

79,3% Scheikunde
44,8% Biologie
41,4% Natuurkunde
10,3% Ander vak
6,9% NLT
6,9% Techniek

58,6% is verantwoordelijk voor het afsluiten
34,5% is medeverantwoordelijk
6,9% is niet verantwoordelijk

Hieronder de checklist, de checklist is hiernaast ook te downloaden

Checklist afsluiten TOA zomervakantie


De standaard werkzaamheden als je het lokaal verlaat

 • Zorgen dat alle werkbladen er netjes uitzien
 • De hoofdschakelaar voor de stroom uit
 • De hoofdschakelaar voor het gas uit
 • De hoofdschakelaar voor het water uit
 • Prullenbakken (laten) legen
 • Gaskranen op de tafels controleren of ze gesloten zijn
 • Zorgen dat de afwas is gedaan (of zover als kan)
 • Ramen dichtdoen
 • Zonwering omhoog
 • Opruimen practicaspullen (zover als dit kan)
 • Voorraadpotten uit de practicumlokalen
 • Apparaten uitzetten
 • Alle apparaten uit het stopcontact
 • Chemicaliën achter slot
 • Labjassen netjes hangen
 • Zuurkasten dicht (en uit wanneer dit kan)
 • Lichten uit
 • Deuren dicht

Werkzaamheden voor de zomervakantie aan het lokaal

 • Tafels schoonmaken
 • Wasbakken schoonmaken
 • In de kasten schoonmaken
 • Op de kasten schoonmaken
 • Demiwaterflessen legen
 • Stekkers uit de stopcontacten halen
 • Afzuiging uitzetten
 • Gemaakte werkstukken wegdoen
 • Afvoerputjes schoonmaken/doorspoelen
 • Kranen doorspoelen (in verband met legionella)
 • Stoelen op tafel (zodat de vloer schoongemaakt kan worden)
 • Zuurkasten schoonmaken (en uitzetten wanneer dit kan)
 • Alle kasten op slot doen
 • Lokaal checken op gebreken (denk aan kapotte tafels/stoelen, dingen die aan de muur hangen, de vloer, kasten etc)
 • Chemisch afval afvoeren
 • Inventariseren van chemicaliën en materialen
 • Chemicaliën juist opruimen en achter slot
 • Veiligheid/ARBO/EHBO/BHV checken (denk aan oogdouches, pleisters, nooduitgangbordjes etc)
 • Zorgen voor dieren (een diervoederautomaat of onderdak voor de vakantie)
 • Zorgen voor planten (een druppende kraan, omgekeerde fles in de pot, niet in de volle zon of onderdak voor de vakantie)


Werkzaamheden voor de zomervakantie aan de materialen/apparaten

 • Autoclaaf schoonmaken/uitzetten
 • Stoof schoonmaken/uitzetten
 • Vaatwasser schoonmaken/uitzetten
 • Waterbad schoonmaken/uitzetten/ontkalken
 • Balansen schoonmaken/uitzetten
 • Koelkast en vriezer schoonmaken en controleren op bederfelijke middelen en wanneer mogelijk uitzetten
 • Labjassen (laten) reinigen, controleren op beschadigingen en eventueel vervangen
 • Glaswerk controleren op beschadigingen
 • Delicate spullen stofvrij of veilig wegzetten
 • Microscopen schoonmaken en onderhouden
 • Complete leerlingsets aanvullen
 • Potjes aanvullen
 • Materialen/stoffen die lang niet gebruikt zijn afvoeren
 • Branders schoonmaken en testen

 

Tips die de wat meer ervaren TOA’s nog meegeven

Zorg dat je mailbox voor de vakantie opgeruimd is, dat is fijner terugkomen

Bij de meeste scholen is het in de laatste weken voor de zomervakantie rustig met practica, dit is een mooi moment om nieuwe practica te ontwikkelen

Wordt de school in de zomervakantie gebruikt? Spreek dan af dat er geen toegang is tot de practica ruimtes.

Doe alvast een bestelling voor het begin van het schooljaar. Zo vergeet je minder snel iets.

Schrijf een memo aan jezelf over wat je hebt gedaan of na de vakantie moet doen. Dit kan op papier maar je kunt eventueel ook een mail naar jezelf sturen.

Breng spullen van leerlingen die zijn blijven liggen naar de conciërge.

Zorg ervoor dat je een goede plek hebt voor belangrijke spullen zoals je sleutels. Dan hoef je na de vakantie niet te zoeken.

Schrijf ergens je wachtwoorden op, 6 weken is lang.

Controleer of de chemicaliën en voorraad nog klopt in chemicaliënmanager (of ander programma).

Zet wanneer dit mogelijk is, alvast de spullen voor het eerste practicum na de vakantie klaar. Zo kun je rustiger opstarten.

Goed afgesloten is goed op vakantie!