technisch onderwijs assistenten

CAO input

Hoi TOA’s, 


Wie lid is van de NVON heeft afgelopen vrijdag een e-mail van het secretariaat gehad over de input voor de CAO. 

Flankerend traject is opgestart door de vakbonden AOB, CNV, FNV en FvOv. en werd begeleid door het bureau Common-Eye. Door de vakbonden zijn leden benaderd om hieraan mee te werken.  Hierin zaten schoolleiders, bestuurders, OP en OOP. Afgelopen halfjaar is er door het flankerend traject zes maal vergaderd. Drie keer landelijk en drie keer in je regio.  De regio’s waren verdeeld in oost, west, zuid en noord. Hier werden verschillende onderwerpen behandeld en gekeken hoe het eventueel anders kon. 

Bij elke regio kwam naar voren dat er voor het OOP ook zaken in de cao geregeld moet worden, zoals krimp van de fte’s van de OOP-ers, terwijl er in verhouding de krimp van aantal leerlingen wel meevalt, werkdruk door meer taken die erbij komen, de carrièremogelijkheden zijn beperkt (denk aan taken die een docent nu doet, maar die ook goed door een OOP-er gedaan kunnen worden), nascholing waar je geen vrij voor krijgt en verandering van functienamen, zodat bij nieuw personeel deze een schaal lager worden geplaatst.

De vragenlijst die we nu hebben gekregen gaat helemaal voorbij aan de groep OOP. Bij de laatste vraag kun je opmerkingen plaatsen die je aan de vakbonden verder wil meegeven. Willen we dat de vakbonden ook om het OOP denkt? Dan moeten we de vragenlijst invullen en bij vraag 9 aangeven wat jij belangrijk vindt voor het OOP.


- Het bestuur -