technisch onderwijs assistenten

EGV (Eindgebruikers Verklaring)

Wat is een EVG en wat moet ik ermee?


Voordat je de chemicaliën bij de leverancier besteld moeten er een aantal zaken geregeld zijn. Regel je dit niet dan worden er geen chemicaliën geleverd.

Als eerste bekijk je bij welke van de door jou bestelde chemicaliën een eindgebruikersverklaring explosieven of een eindgebruikersverklaring drugs nodig is.

Eindgebruikersverklaring explosieven
De chemicaliën waarbij dat noodzakelijk is zijn te vinden https://www.nctv.nl/onderwerpen/precursoren-voor-explosieven/documenten/publicaties/2023/03/27/verplichtingen-en-regels-n.a.v.-eu-verordening-factsheet

Deze eindgebruikersverklaring krijg je toegestuurd via de chemicaliën-leverancier met de melding voor welke bestelde stof je deze moet invullen. Van deze stof moet het bestelnummer, de stofnaam, het CASnummer de concentratie en verpakkingseenheid ingevuld worden, deze worden bijgeleverd door de leverancier. Ook moet ingevuld worden waarvoor je de stof nodig hebt, hier moeten in principe alle experimenten waarbij je de stof gebruikt worden ingevuld. “Laboratoriumgebruik school’ is niet voldoende! Bij deze eindgebruikersverklaring explosieven wordt er gevraagd om een kopie van je ID. Deze kan veilig gemaakt en opgestuurd worden volgens de aanwijzingen van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Eindgebruikersverklaring drugs
De chemicaliën waarbij dat noodzakelijk is zijn te vinden https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/precursoren_voor_verdovende_middelen_informatieblad
Ook hier krijg je een mail van de chemicaliën leverancier met het verzoek de verklaring in te vullen.


Uitleg waarom de EGV is ingevoerd https://www.boomlab.nl/over-boom/nieuws/EGV
Hier staat alles omtrent de EGV duidelijk uitgelegd, ook bij alle andere leveranciers zal er info op de site te vinden zijn.