technisch onderwijs assistenten

Over NVON TOA

Ontstaan

De TOA-sectie is in 1994 begonnen en in 1995 officieel opgericht door TOA’s binnen de NVON die vonden dat hun beroep onderbelicht bleef binnen en buiten de vereniging. In die jaren is bereikt dat binnen de NVON TOA's en docenten een gelijkwaardige rol hebben. Maar buiten de NVON ligt nog een gebied waar wij als TOA’s onze invloed en aanzien kunnen uitbreiden.


Voor het gemak gebruiken we de titel TOA. Hierbij bedoelen we echter alle Bèta ondersteuners binnen het complete onderwijs. Dus ook techniekassistenten, instructeurs, etc.

Doelstelling

De TOA-sectie gaat, met behulp van deze eigen website, de TOA’s in Nederland een podium geven waar gehaald en gebracht kan worden. Dus ook met input voor de gebruikers. 

Gehaald in de vorm van bijvoorbeeld practicumvoorschriften, reparatiehandleidingen voor apparatuur of een overzicht van leveranciers. Denk daarbij niet alleen aan de vertrouwde onderwijsleveranciers, maar ook slachthuizen, drogisterijen en electronicazaken.

Om dit materiaal te kunnen verstrekken verwachten wij van jou als TOA dat je informatie met ons deelt, zodat wij dat aan de collega’s kunnen aanbieden.

De TOA-sectie is in een breed scala van NVON-groepen vertegenwoordigd. Zo hebben wij niet alleen afgevaardigden in het bestuur en de NLT-sectie, maar zitten wij ook in de BC-ARBO en de BC-vakbond. Natuurlijk is het jaarlijkse TOA-congres een activiteit waar wij als sectie heel trots op zijn. Echter willen wij meer activiteiten ontplooien die jullie als TOA kunnen helpen in je werk.

Zo zijn wij in gesprek met opleidingcentra voor een gedegen TOA-opleiding en zullen wij via de website veiligpracticum.nl jullie op ARBO-gebied bijstaan.

Samenstelling sectiebestuur


Myra Albers
Saskia van Baaren 
Bert de Jong
Henriëtte klein Bluemink-Postma  
Daniëlle Cloots
Monique Kisters
Liliane Huge
Claudia de Leeuw
Wilma Wolfkamp
Zoë Mollink

Even voorstellen | Het bestuur