technisch onderwijs assistenten

4 oktober

Beste collega's,

Op 6 juli jongstleden hebben we ons eerste spreekuur gehouden. Nu is het tijd voor de tweede.

Zet het in je agenda en schrijf in:

Maandag 4 oktober van 15.30 uur tot 16.30 uur.

inschrijven via de link https://www.airmeet.com/e/5758ce40-1d36-11ec-b7d4-65c713606a34

De site gaat open om 15.15 uur en sluit om 16.45 uur. 

In dit spreekuur is er keuze om aan diverse tafeltjes (elk een ander onderwerp) van gedachte te wisselen met het bestuur. Wij van onze kant zullen per onderwerp vertellen wat we aan het doen zijn, waarom en hoever we daar mee zijn.

onderling contact
Wat voor ons Toa's/instructeurs/techniekassistenten ook leuk is van dit spreekuur, er kan onderling ook met elkaar overlegd worden. Dat hoeven geen hoogdravende gesprekken te zijn, maar ervaringen uitwisselen is altijd leuk.

Hoe werkt dat?
Je komt na je aangemeld te hebben (graag voor de tijd doen|) binnen in de "social lounge".
Een ruimte waar je allemaal tafeltjes ziet staan, waarbij sommige tafels een onderwerp hebben en sommige niet( die hebben een nummer). Ook kun je zien wie er allemaal aanwezig zijn, zowel in de algemene ruimte als aan de tafeltjes.
Collega's in de algemene ruimte (social lounge) kun je via een chatbox vragen naar een tafeltje te komen als je informatie wilt uitwisselen. Als je klikt op zo'n tafeltje, dan neem je daar plaats. Dat contact dan gaat net als bij Teams, Zoom en soortgelijke programma's. Je schakelt je camera en microfoon in en je zit dan in je eigen ruimte met de rest van de tafeldeelnemers. Dan kan je gegevens uitwisselen, gesprekken aangaan of op zoek naar een andere tafel. Het wijst zich vanzelf.

Een aantal van de aanwezige tafels zijn voorbestemd voor enkele bestuursleden.
Deze leden hebben een paar onderwerpen voorbereid, maar kunnen ook prima andere issues beantwoorden of verwijzen naar een andere tafel waar dit behandeld wordt.

De tafels zoals nu bekend:

Liliane Huge - scholing
Myra Albers - Toa congres en CAO
Henriette klein Bluemink - TOT
Danielle - multimedia, algemene communicatie
Monique Kisters - Ervaringen als nieuw bestuurslid, algemene zaken
Saskia van Baaren - Toa congres, algemene zaken

Frank Mol - ontwikkelingen Arbozaken en veiligheid, algemene zaken

Wij hopen op een leuke bijeenkomst. Tot dan.

Het bestuur.