technisch onderwijs assistenten

Functieboek - FUWASYS

Functieboek

Om verwarring te voorkomen: een Functieboek wordt hier gedefinieerd als een verzameling functieprofielen of functiebeschrijvingen. Het geeft dus informatie over de inhoud van functies. Van elke functiebeschrijving is de precieze score bekend en in welke salarisgroep die is ingedeeld. Men heeft het ook soms over een functiehuis in plaats van functieboek.

Hoe ontstaat een functiebeschrijving?

Dit kan op verschillende manieren:

  1. De school maakt gebruik van de FUWA-VO, die een groot aantal voorbeeldfuncties heeft. Dat zijn veel voorkomende functies, met een kant-en-klare beschrijving en waardering, die desgewenst zo kunnen worden overgenomen. Natuurlijk moeten de taken die iemand moet uitvoeren dan wel overeenkomen met de functiebeschrijving van de voorbeeldfunctie. De school is niet verplicht om gebruik te maken van de voorbeeldfuncties. In die zin kan de individuele werknemer er dus geen rechten aan ontlenen.
  2. De school maakt zelf een functieboek met functiebeschrijvingen en legt dit voor aan het personeel dat deze functie uitvoert.
  3. De school informeert eerst bij het personeel wat de werkzaamheden zijn in hun functie. En maakt hierbij een functiebeschrijving.


Door een school mogen te allen tijden nieuwe functiebeschrijvingen gecreëerd worden.
Een functiebeschrijving mag echter niet persoonsgebonden zijn. Hoe een werknemer invulling geeft aan zijn functie, komt immers aan bod in de functionerings- en beoordelingscyclus. Als jij een taak uitvoert die je leuk vindt om te doen, bijvoorbeeld feesten organiseren op school en je bent toa, dan moet deze taak niet in de functiebeschrijving van toa staan. Want als dit erin staat, moet een andere toa dit ook doen.

Instemmingsrecht (G)MR en draagvlak creëren

De (G)MR heeft instemmingsrecht op het beoordelings- en beloningssysteem van de organisatie (artikel 27) van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast kan de (G)MR altijd gebruikmaken van het initiatiefrecht om zelf voorstellen tot verbeteringen te doen (artikel 23 WOR). Vanwege het instemmingsrecht moet de werkgever de (G)MR informeren over de doelstellingen, aard, inhoud, werking en procedures van het (nieuwe) functiewaarderingssysteem. De functie moet worden gewaardeerd door een gecertificeerde functiewaardeerder. Die werkt met een puntensysteem.

Voor het OOP is het belangrijk dat deze zelf ook initiatief neemt. Zorg ervoor dat er iemand in de (G)MR zit die de belangen van het OOP goed behartigt. Weet welke functiebeschrijving je hebt ondertekend! Als er een nieuwe wordt aangeboden, teken deze niet zomaar! Controleer of de nieuwe functiebeschrijving geen andere naam heeft gekregen. Bijvoorbeeld Technische Onderwijs Assistent wordt Onderwijs Ondersteuner met allemaal andere of extra taken. Maar ook als de functiebeschrijving TOA hetzelfde is gebleven, kijk dan goed naar de inhoud van de beschrijving. Onderteken niet als je het niet eens bent met de omschrijving van je werk.

Werknemers kunnen bovendien via een beroepsprocedure in beroep gaan tegen de functiewaardering of de manier waarop dit systeem is ingevoerd.

Als lid van de NVON kun je rechtspositioneel ondersteund worden.

 

Als bijlage: 1_brochure_Functiewaardering-def en 109470 anonieme uitspraak.