technisch onderwijs assistenten

spreekuren

Vanuit de leden en vooral ook de Beta-ondersteuners zoals Toa's, instructeurs, techniekassistenten etc. is de behoefte uitgesproken om wat frequenter contact te hebben met (onderdelen van) het bestuur.

Wij als sectie bestuur Toa hebben natuurlijk al via deze site en de andere multimedia de nodige ingangen gegeven om contact met ons op te zoeken.
Daar voegen we nu wat aan toe:

Spreekuren.

Deze zijn bedoeld om of bestuursbreed of per onderwerp zowel onze bevindigen en ontwikkelen per onderwerp toe te lichten, als ook om daadwerkelijk even in gesprek te gaan.

Dat kan via een Webinar, een Zoom vergadering of via Zchat. Dit laatste is tevens ook het podium waarbinnen we ons Toacongres gaan organiseren (zie https://toa.tips/over-nvon-toa/congres-2021-2022/).

We gaan proberen iedere maand zo'n spreekuur te organiseren. We houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief, nieuwsitems en het forum/prikbord.

De eerste is 6juli van 16.00 tot 17.00 uur.
Zie:

https://toa.tips/projecten/6-juli/