technisch onderwijs assistenten

Veiligpracticum.nl

Veiligpracticum
De site Veiligpracticum.nl wordt de komende tijd op onderdelen opnieuw ingericht.

Het staat al een tijdje op de agenda, echter door verschillende omstandigheden was het nog niet mogelijk om het een en ander aan te passen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan zogenaamde wireframes, ter keuring/check of de bedoelde vernieuwing ook daadwerkelijk gaat weergeven wat we voor ogen hadden.

Wat wordt er veranderd?
De gehele stoffendatabase gaat op de schop. Alle SMDS/VIB bladen moeten worden geüpdatet. Dit moet eigenlijk altijd de laatste versie zijn. In het oude systeem moest alles met de hand ingevoerd worden. Er is nu een tool ontwikkeld die een SMDS/VIB uitleest en de laatste waarden hieraan aanpast in de database.

Deze database is de ruggengraat van de WIK, welke je te zien krijgt op de site bij de betreffende stof.
Een WIK is een Werkplek Instructie Kaart. Deze is zo ingesteld dat alle relevante informatie voor het gebruik van deze chemicaliën op de voorgrond staan. Natuurlijk is er ook een link naar de bron: de SMDS/VIB van deze stof.

Als dit allemaal werkend gemaakt is, zullen alle practica worden doorlopen op juistheid en of de juiste stoffen (links) hierbij zijn aangegeven. Ook is er een balk waarbij je in een oogopslag kunt zien of je met grenswaarden moet werken. tevens of je er binnen blijft of niet. En dus maatregelen moet nemen.

Verdere aanpassingen
Gaandeweg het jaar zullen ook ander pagina’s getoetst worden op relevantie en worden gewijzigd of aangevuld. Ook het kopje instructie zal worden uitgebreid.

Vraagbaak
Er worden veel vragen vanuit de gebruikers gesteld over bepaalde zaken, vaak des Arbowetgeving of veiligheidsaspecten. Daar wordt altijd antwoord op gegeven. We merken dat sommige vragen vaak terug komen, dus komt er een Q&A of FAQ pagina.

Het is allemaal werk in de vrije tijd, dus het een en ander zal wat langer duren dan gewenst. Het is niet anders. We hopen dat we voor de zomervakantie alles klaar hebben zodat we trots een wedergeboorte kunnen melden en de site kunnen inzetten voor onderwijs zonder dat er vraagtekens achterblijven bij de bezoeker/gebruikers van veiligpracticum.