technisch onderwijs assistenten

Webinar terug kijken

 

 

De brandbrief "(Dreigende Vervanging) van TOA's door OA's en afbouw TOA functie" is gepubliceerd.

Dit met de bedoeling dat diverse besturen en MR(P)’s meer inzicht krijgen over de functie Toa en het belang van hun expertise binnen de natuurwetenschappen binnen onderwijs. En daarmee te voorkomen dat de specialistische functie Toa verwordt tot de generalist oa met alle varianten er tussen in.
Lees hier het nieuwsbericht hierover.

 

Om de diverse Bèta-ondersteuners (voornamelijk Toa’s) een podium te bieden, hebben we op 05-02-2021 een interactief webinar gegeven. Deze is hieronder terug te zien, of op de pagina van webinartv.

 

 

Er zijn op de chat een aantal vragen en aanvullende opmerkingen geplaatst. Deze zijn samengevoegd in onderstaande Q&A's:

Q: Wat is het probleem?

A: Steeds meer schoolbesturen herzien hun functiebouwhuis en/of schrapt de specialistische functie TOA. Hiervoor in de plaats komt er een generalistische functie onder de noemer van OA. Vaak ook in een lagere aanvangsschaal. Dus de vakspecialist verdwijnt.

Q: Waarom doen schoolbesturen dat?

A: De echte redenen zijn vaak bezuinigingen alhoewel het niet vaak op die manier wordt aangekondigd. Deze bezuinigingen zijn in de ogen van de schoolbesturen nodig omdat er te weinig inkomsten zijn om alles zoals het draaide te kunnen blijven bekostigen. Vaak gebeurt dit in regio’s waar krimp voorkomt. Het is een makkelijke manier van bezuinigen waarbij er ook nog erg makkelijk met werknemers in specifieke functies geschoven kan worden.

Q: Als dat nodig is, waarom dan deze actie?

A: Als er al bezuinigd moet worden, dan is het zaak te bezuinigen op kostenposten waarbij er niet met functies en de uitvoerders daarvan wordt gerommeld. Enige zorgvuldigheid is dan op zijn plaats. Vaak weten bestuurders niet eens wat de gevolgen van dit soort maatregelen betekenen voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Ook niet dat er dan een te hoge prijs wordt betaald door de vakdocenten. Deze krijgen niet de broodnodige ondersteuning of kwalitatief slechte ondersteuning, dus van de regen in de drup. Dat zal tot gevolg hebben dat er werkdruk toeneemt en het werkplezier af.

Q: Als ik een andere functie aangeboden krijg, ga ik dan ook minder verdienen?

A: Nee, niet als je geen ontslag krijgt, dus je arbeidscontract wordt ontbonden en je wordt opnieuw aangenomen op deze nieuwe functie. Als jou wordt voorgehouden dat je ontslag moet nemen en moet tekenen voor een nieuwe functie, weet je dat je opgebouwde arbeidsverleden op die functie weg is. Dus dit soort contracten nooit tekenen. De werkgever moet aantonen dat er geen werk meer voor je is, anders is er geen reden tot het ontbinden van het arbeidscontract.

Q: Wat kan ik doen om dit te voorkomen?

A: Dit soort operaties komen nooit uit de lucht vallen. De (P)MR of GMR is hier al mee bezig. Als de medezeggenschap jou als betrokkene nooit heeft benaderd en er is al een besluit gevallen met instemming van deze medezeggenschap, ga dan samen met jouw vaksectie of alle betrokken vaksecties het gesprek aan. Er zijn diverse routes om zo’n besluit aan te vechten. Een daarvan is de interne of externe bezwarencommissie. Daar komt uiteindelijk een bindend advies uit voort. Is het nog in de besprekingsfase, ga dan samen met de betrokken vaksecties het gesprek aan met de MR. Breng goed in beeld welke gevolgen een verandering op korte en lange termijn zal gaan hebben. De laatste route is weggaan. Als je in de positie bent om jouw baan elders onder goede omstandigheden te vervullen, steek dan je energie in de nieuwe baan.

Q: Is dit probleem ontstaan door de Coronacrisis of speelde het al?

A: Het speelde al een tijdje. De eerste signalen over deze werkwijze bezuiniging/hervormingsslagen van schoolbesturen zijn zo’n vier jaar oud. Het komt nu wel meer naar boven drijven. Wellicht ook omdat er meer kanalen zijn waarbij we elkaar kunnen vinden. Als dit soort signalen rondgesproken gaan worden, worden ze ook sneller opgepikt.

Q: Hoe kan het dat de functieomschrijving gelijk blijft maar de gekoppelde loonschaal lager wordt?

A: De functieomschrijving zal op cruciale punten wel degelijk veranderen. Daar waar je eerst niet onder verantwoording van…. werkt, is dat nu wel. Dat soort kleine veranderingen zorgen voor een lagere salarisschaal.

Q: Hoe erg is het dat een TOA een generalist wordt?

A: Een generalist is iemand die alles kan en doet. Waarom waren er specialisten bij het vakgebied TOA’s? Dat heeft vooral als reden dat elk Bètavak zijn eigen vooropleiding en expertise heeft. Niet alleen de vakdocent heeft deze specialistische vooropleiding. Een TOA met een lab technische opleiding heeft de praktische kant en vaardigheden, maar ook de broodnodige veiligheidskennis in huis. Dat heeft deze TOA niet van natuurkunde of biologie. En zo geldt dat voor alle Bètavakken. Deze opleidingen duren vaak 4 jaar, dus een generalist met alle vakkennis van alle Bètavakken zal toch minimaal 12 jaar studie achter de rug hebben. Dus is het erg om zo’n generalist in dienst te hebben? Nee, maar vindt ze maar eens. Tot die tijd, hou het bij de specialist.

Q: Een OA kan toch opgeleid worden tot TOA?

A: Zeker, daar zijn ook geschikte opleidingen voor. Echter totdat deze OA een opleiding heeft afgerond, hebben de betrokken vaksecties geen vakbekwame ondersteuner. Dat met alle gevolgen van dien. Daarom is het ook zo belangrijk om de vaksecties te betrekken en helder te krijgen welke consequenties er kleven en welke beslissingen. Wees daar ook helder in en ga geen taken toebedelen aan niet gekwalificeerde (T)OA’s. Als het fout gaat, is de op dat moment gediplomeerde verantwoordelijke degene die zich voor de rechter moet verantwoorden. Bij een civiele procedure (dus bij vergaande schade en persoonlijk letsel, al dan niet permanent met een aanklacht) kan het schoolbestuur niet voor je in de bres springen. Daar heeft een rechter geen boodschap aan, want jij bent de vakspecialist onder wiens leiding een onbevoegde en vooral onbekwame dit heeft veroorzaakt.


De pagina zal nog worden aangevuld met meer Q&A's.