technisch onderwijs assistenten

Stoffenanalyse - Zuren en basen

In de serie stoffen analyse is dit de tweede stap.

Leren werken met hoeveelheden, leren oplossen, analytisch denken, logische volgordes aanhouden.

Met gebruik van tabel 45A, 49, 52 en 65A Binas analyseren welke onbekende stoffen er zijn en hoe je deze aantoont. Dat alles binnen een methode waarbij gebruik van tabellen, combineren van stoffen en reacties daarop voorspellen, deze uitvoeren voor bewijs en daarbij de juiste notatie plus reactievergelijkingen hanteren.