technisch onderwijs assistenten

TOT (Toa OntwikkelTeam)

In navolging van de diverse docenten ontwikkelteams is er naar voorbeeld van het toa ontwikkelteam van de UT nu het NVON platform voor zelfstandige TOT’s.

Klik hier om je op te geven.
Maar lees eerst even verder!


Wat is een TOT?
Een TOA Ontwikkel Team(TOT) is een regionale samenwerking tussen TOA's, waarbij meerdere disciplines en elk niveau vertegenwoordigd kunnen worden. Hierbij kan er vakoverstijgend gewerkt worden.

 

Waar moet je aan denken?
In een TOT ga je aan de slag met collega’s uit den lande (regionaal). Samen bepalen jullie waarin en hoe je één of meerder practica en/of demo’s gaan (door)ontwikkelen. Dit ga je testen op je eigen school en in samenspraak misschien wel op een andere school.
Overleg met je vaksectie of daar een mogelijkheid voor is. Het zou zonde zijn om iets niet met een klas te kunnen testen!

Onderwerpen kun je putten uit de diverse vragen die collega toa’s uit den lande stellen op fora of andere media. Ook een vraag/behoefte vanuit je vaksectie kan een onderwerp zijn om samen uit te werken in een goed practicum of demo.

Wat is kost het?
Deelname is gratis. De NVON vraagt geen financiële bijdrage voor deelname aan een TOT.
Gemaakte kosten (zoals reiskosten, aanschaf materialen voor practica om te testen) gaan via jouw school.
Jouw enige bijdrage zijn je persoonlijk budget uren aan ontwikkel en studietijd.