technisch onderwijs assistenten

TOT (Toa OntwikkelTeam)

In navolging van de diverse docenten ontwikkelteams is er naar voorbeeld van het toa ontwikkelteam van de UT nu het NVON platform voor zelfstandige TOT’s.

Klik hier om je op te geven.
Lees eerst verder!


Wat is een TOT?

Een TOA Ontwikkel Team(TOT) is een regionale samenwerking tussen TOA's, waarbij meerdere disciplines en elk niveau vertegenwoordigd kunnen worden. Hierbij kan er vakoverstijgend gewerkt worden.


Wat ga je doen?
In een TOT worden in onderling overleg practica of demo's (door)ontwikkeld. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de nieuwste veiligheidseisen. Het ontwikkelde materiaal wordt door de deelnemers, daar waar mogelijk, op hun eigen school getest.

Een andere doelstelling kan het ontwikkelen in bepaalde technieken of verdiepen in stukken theorie of veiligheidsaspecten zijn. Kortom professionalisering door intercollegiaal overleg met te testen handelingsdelen op roulerende locaties.


Hoeveel tijd neemt dit in beslag?
In het huidig schooljaar zullen maximaal 10 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur georganiseerd worden. Inclusief voorbereidingstijd zal de belasting maximaal 40 klokuren zijn. Een en ander conform de geldende CAO betreffende deskundigheidsbevordering en scholing.

Je hoeft dus niet alle tijd die de CAO je biedt hieraan op te maken. Dat is in overleg met je schoolleiding. Een andere mogelijkheid is dat de schoolleiding inziet dat het belangrijk is om dit te doen. In overleg mag je ook meer dan de voorgeschreven 40 uur besteden, want dat is een minimum.


Waar moet je aan denken?
In een TOT ga je aan de slag met collega’s uit den lande (regionaal). Samen bepalen jullie waarin en hoe je één of meerder practica en/of demo’s gaan (door)ontwikkelen. Dit ga je testen op je eigen school en in samenspraak misschien wel op een andere school.
Overleg met je vaksectie of daar een mogelijkheid voor is. Het zou zonde zijn om iets niet met een klas te kunnen testen!

Onderwerpen kun je putten uit de diverse vragen die collega toa’s uit den lande stellen op fora of andere media. Ook een vraag/behoefte vanuit je vaksectie kan een onderwerp zijn om samen uit te werken in een goed practicum of demo.


Moet je alles zelf bedenken?
Er zal zeker in het begin, maar ook tussendoor begeleiding zijn vanuit de commissie TOT. Er is een format van waaruit er gewerkt kan worden. Ook is er een korte introductie in de maak genaamd "getting practical". 
Veel zal voordat je aan de slag kunt gecommuniceerd worden. Tussendoor is er ook begeleiding. Verslaglegging is belangrijk. Hierover wordt je geinformeerd.

Hoe werkt het?

Geef je op door op deze link te klikken.
Wij nemen de aanvraag in behandeling en begeleiden je in het proces. Dat proces bestaat uit een opstart procedure waarbij er een aantal zaken geregeld moeten worden.

Deze opgave werkt je door een procedure:

  • Je vult de gevraagde gegevens in op het online formulier.
  • Je krijgt een mail met een te ondertekenen verdrag, voor zowel jezelf als de schoolleiding.
  • Er is een akkoord van je werkgever om deel te nemen aan de TOT. Hiervoor is er een te tekenen samenwerkingsverklaring, waarbij de directie/bestuurder(s) akkoord gaan met de omschreven voorwaarden. Deze moet je uploaden via de link die je gemaild krijgt.
  • Zijn er afspraken gemaakt over de tijdsbesteding en de kosten. Jouw school biedt net als de andere scholen van de leden van jouw TOT (in de regio) de mogelijkheid tot vergaderen en om zaken des practica/demo’s uit proberen. Materialen en middelen zijn voor de rekening van jouw school. Ook de gemaakte reiskosten zijn voor de rekening van jouw school.
  • Er is minimaal één andere toa van een andere school waarmee je een TOT kunt formeren.
  • Er is geen maximum, echter het moet wel werkbaar blijven. Er zou kunnen worden opgesplitst in diverse diciplines bij een te grote groep of niet werkbare combinaties. Hierin is er begeleiding.


Handig in je “onderhandeling” met de directie/bestuurder om te weten:


In de CAO voorgezet onderwijs zijn belangrijke bepalingen opgenomen over professionalisering van onderwijspersoneel. Zo ontvangen onderwijsondersteunend personeel (OOP) een vrij te besteden jaarlijks basisbudget van 600 euro en 40 klokuren voor deskundigheidsbevordering en scholing.

Personeel kan zelf beslissen hoe zij het basisbudget en de uren inzetten. De middelen gebruiken voor opgedragen professionaliseringsactiviteiten is uitsluitend mogelijk als de werknemer, jij dus daarmee instemt.

De afspraken over professionele ontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn vastgelegd in hoofdstuk 16 van de CAO VO 2018 – 2019. Klik hier voor de tabel.