technisch onderwijs assistenten

TOT (Toa OntwikkelTeam)

In navolging van de diverse docenten ontwikkelteams is er naar voorbeeld van het toa ontwikkelteam van de UT nu het NVON platform voor zelfstandige TOT’s.

Klik hier om je op te geven.
Maar lees eerst even verder!


Wat is een TOT?

Een TOA Ontwikkel Team(TOT) is een regionale samenwerking tussen TOA's, waarbij meerdere disciplines en elk niveau vertegenwoordigd kunnen worden. Hierbij kan er vakoverstijgend gewerkt worden.


Waar moet je aan denken?

In een TOT ga je aan de slag met collega’s uit den lande (regionaal). Samen bepalen jullie waarin en hoe je één of meerder practica en/of demo’s gaan (door)ontwikkelen. Dit ga je testen op je eigen school en in samenspraak misschien wel op een andere school.

Overleg met je vaksectie of daar een mogelijkheid voor is. Het zou zonde zijn om iets niet met een klas te kunnen testen!

Onderwerpen kun je putten uit de diverse vragen die collega toa’s uit den lande stellen op fora of andere media. Ook een vraag/behoefte vanuit je vaksectie kan een onderwerp zijn om samen uit te werken in een goed practicum of demo.


Wat kost het?

Deelname is gratis. De NVON vraagt geen financiële bijdrage voor deelname aan een TOT.
Gemaakte kosten (zoals reiskosten, aanschaf materialen voor practica om te testen) gaan via jouw school.
Jouw enige bijdrage zijn je persoonlijk budget uren aan ontwikkel en studietijd.


Wat ga je doen?

In een TOT worden in onderling overleg practica of demo's (door)ontwikkeld. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de nieuwste veiligheidseisen. Het ontwikkelde materiaal wordt door de deelnemers, daar waar mogelijk, op hun eigen school getest.
Een andere doelstelling kan het ontwikkelen in bepaalde technieken of verdiepen in stukken theorie of veiligheidsaspecten zijn. Kortom professionalisering door intercollegiaal overleg met te testen handelingsdelen op roulerende locaties.


Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

In het huidig schooljaar zullen maximaal 10 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur georganiseerd worden. Inclusief voorbereidingstijd zal de belasting maximaal 40 klokuren zijn. Een en ander conform de geldende CAO betreffende deskundigheidsbevordering en scholing.

Je hoeft dus niet alle tijd die de CAO je biedt hieraan op te maken. Dat is in overleg met je schoolleiding. Een andere mogelijkheid is dat de schoolleiding inziet dat het belangrijk is om dit te doen. In overleg mag je ook meer dan de voorgeschreven 40 uur besteden, want dat is een minimum.


Moet je alles zelf bedenken?

Er zal zeker in het begin, maar ook tussendoor begeleiding zijn vanuit de commissie TOT. Er is een format van waaruit er gewerkt kan worden. Ook is er een korte introductie in de maak genaamd "getting practical".

Veel zal voordat je aan de slag kunt gecommuniceerd worden. Tussendoor is er ook begeleiding. Verslaglegging is belangrijk. Hierover wordt je geinformeerd.Krijg je een certificaat?

Er worden binnen een TOT minimaal 8 en maximaal 10 bijeenkomsten gehouden, bij 80% aanwezigheid van de bijeenkomsten heeft een deelnemer recht op een certificaat. 
Bij latere instroom (de eerste helft van de bijeenkomsten) in een TOT wordt dit 80% van de nog te volgen bijeenkomsten. 
Stroomt men in de tweede helft in dan is er geen recht op een certificaat.