technisch onderwijs assistenten

Oproep aan alle actieve / creatieve toa’s

In de wolken
Voor de NVON sectie-toa wordt 2021 het 5e lustrum voor ons toa-congres. Ondanks dat we nog niet bij een gastgever terecht kunnen, willen we hier aandacht aan besteden.

We gaan online en wel verdeeld over vier dagen. In de week van 15 t/m 18 november 2021 zijn er dagelijks drie workshoprondes van 50 en 30 minuten (zie meer op deze pagina).

We maken gebruik van de online omgeving van Zchat met vele werkvormen. Als workshopleider word je hierin vanzelfsprekend door ons waar nodig begeleid. Er worden in samenwerking met Zchat onder meer oefensessies georganiseerd om je vertrouwd te maken met deze online omgeving.

Een lustrum laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Wij van de sectie-toa willen dit op een speciale manier doen!

Onder de huidige en gepensioneerde toa’s is heel veel kennis aanwezig. Deze kennis willen wij laten delen met alle toa’s in het land. De huidige toa’s kunnen de workshop op hun eigen school geven en de gepensioneerde kunnen vaak nog op hun oude school terecht om een workshop te geven. Natuurlijk mogen vakdocenten ook een workshop geven of meehelpen.

Meld je aan

Wij nodigen alle toa’s, die over een bepaald onderwerp zelf een experiment of opstelling hebben gemaakt, uit zich zo spoedig mogelijk aan te melden.

De bedoeling is dat jullie met een practicumopdracht of een demonstratie komen, welk onderwerp of voor welke klas dat maakt niet uit. De proef moet online in een werkende opstelling gedemonstreerd kunnen worden. Of de cursisten gaan zelf aan de slag op hun eigen school of zelfs thuis.

Met een van te voren verzonden boodschappenbriefje of zelfs (eventueel door ons) opgestuurd materiaal, kunnen de deelnemers de uitvoering gezamenlijk met de workshopgever doen.

Is er speciaal materiaal nodig laat dit dan (liefst ruim op tijd) weten. De cursisten krijgen dit dan opgestuurd naar het opgegeven adres.

Omdat het congres gedurende vier dagen gegeven wordt, is het mogelijk om jouw workshop meerdere malen aan te bieden. Het inschrijfformulier voorziet daarin.

We hopen per vakgebied voldoende experimenten en opstellingen te kunnen plaatsen.

Met alle inzenders neem ik contact op om te bespreken wat er geregeld moet worden.

Heb je vragen, neem dan contact met me op via de mail of telefonisch (06-46221558)

Zie voor meer informatie:

https://toa.tips/congres/congresnieuws/

https://toa.tips/congres/congres-2021-2022/ 

Namens de congrescommissie sectie Toa NVON,

Myra Albers