technisch onderwijs assistenten

Vakbondszaken

Dit is de hoofdpagina waar alle items en nieuws over de vakbond en vakbondszaken komen te staan.
Denk hierbij aan informatie over je rechten en de positie binnen je werksfeer.

Ook aan nieuws over de CAO onderhandelingen en de diverse zaken waarmee de bestuurscommissie vakbondsactiviteiten mee bezig zijn.

BC-vakbondsactiviteiten

Functieboek Fuwasys

En uiteraart de huidige CAO 2020, verleng tot en met 2021.


Reactie plaatsen (eerst inloggen)
Bekijk opmaak mogelijkheden
  Geplaatst door: Lenard 24-11-2021 om 09:28
vaccinatiedruk en QR-pas in scholen (vandaag ingezonden brief) Beste NVON/FvOv,

De vaccinatiedruk neemt toe, je voelt het aan je nekharen!
Ik ben bij u aangesloten. Ik zou graag met spoed enkele standpunten willen weten van de NVON/FvOv.

D.d.: 31 augustus 2021, de FNV neemt ten aanzien van verplichte vaccinatie een helder standpunt in: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/08/visie-fnv-op-verplichte-vaccinatie
1. Wat is het standpunt van NVON/FvOv in deze?


Volgens dit artikel: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vlnzlaoq3kyaprobeert Hugo de Jonge de er een nieuwe wet er doorheen te drukken. Medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen worden de mond gesnoerd. Zij zouden de CTB pas kunnen blokkeren maar HuGo wil deze mogelijkheid uitsluiten d.m.v. dit wetsvoorstel. 
2. Wat is het standpunt van NVON/FvOv in deze en in hoeverre is de NVON/FvOv in actie te komen als minister Hugo de Jonge de medezeggenschapsraden inspraak ontneemt?

Bij voorbaat dank!
reacties: 2
  Reactie van: 24-11-2021 om 09:42
Dag Lenard,

een goeie vraag en het verdient ook een serieus antwoord.
Ik heb de vraag doorgezet, we komen er op terug.

  Reactie van: Lenard 29-11-2021 om 08:41
Niet echt een antwoord op mijn vraag, en ook niet dat ik hier heel erg blij van wordt, maar wel passend bij dit onderwerp: https://www.nvon.nl/nieuws/fvov-pleit-voor-voorrang-bij-boosterprik?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=4-7&utm_medium=email.

FvOv pleit voor voorrang bij boosterprik

24 november

Op 23 november jl. stuurden de onderwijsbonden (waaronder de FvOv) en de onderwijsraden een brief naar de ministers Slob en Van Engelshoven over de huidige zorgelijke coronasituatie. Zij vragen in deze brief aandacht voor betere bescherming van het onderwijspersoneel, nu de coronabesmettingen weer fors oplopen.

Er is waardering voor het feit dat een eventuele scholensluiting pas als uiterste noodgreep wordt overwogen; sluiting van scholen heeft immers een enorme impact op leerlingen en studenten. Toch zijn de meningen hierover sterk verdeeld en moet het openhouden van de scholen op een veilige en verantwoorde wijze plaatsvinden.

Daarom wordt ervoor gepleit om het onderwijsgevend personeel waarbij de tweede vaccinatie langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden – na het zorgpersoneel – met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik.