technisch onderwijs assistenten

4 oktober

Beste collega's,

Op 6 juli jongstleden hebben we ons eerste spreekuur gehouden. Nu was het tijd voor de tweede.

Maandag 4 oktober van 15.30 uur tot 16.30 uur is ons tweede spreekuur gehouden.

In dit spreekuur was er keuze om aan diverse tafeltjes (elk een ander onderwerp) van gedachte te wisselen met het bestuur. Wij van onze kant vertelde per onderwerp wat we aan het doen zijn, waarom en hoever we daar mee zijn.

onderling contact
Wat voor ons Toa's/instructeurs/techniekassistenten ook leuk is van dit spreekuur, er kan onderling ook met elkaar overlegd worden. Dat hoeven geen hoogdravende gesprekken te zijn, maar ervaringen uitwisselen is altijd leuk.

Een aantal bestuursleden habben een paar onderwerpen voorbereid.

Liliane Huge - scholing
Myra Albers - Toa congres en CAO
Henriette klein Bluemink - TOT
Danielle - multimedia, algemene communicatie
Monique Kisters - Ervaringen als nieuw bestuurslid, algemene zaken
Saskia van Baaren - Toa congres, algemene zaken

Frank Mol - ontwikkelingen Arbozaken en veiligheid, algemene zaken

- Het bestuur -