technisch onderwijs assistenten

6 juli

Beste collega's,

Ons eerste spreekuur, van 16.00 tot 17.00 uur zit erop.

Er waren meerdere tafels geopend waar veel van onze bestuursleden van de sectie Toa aan te vinden waren, inclusief Jan van Lune, hoofd bureau, vanaf 16.30 uur.

In de bijlage een aantal zaken ter voorbereiding "uitleg Zchat sessies".

Naast de algemene gang van zaken hadden de diverse bestuursleden een aantal specialisaties waar het gesprek over kon gaan per ronde.

Omdat de belangstelling niet groot was, waren niet alle tafels bezet. Na de zomervakantie zullen we ruim op tijd communiceren wanneer de tweede editie zal zijn.
Wellicht is er dan meer respons.

Voor de eerste editie waren de volgende bestuursleden met bijbehorende onderwerpen aanwezig:


Henriëtte klein Bluemink-Postma:
TOT, van intake tot product. Cursus/scholingsaanbod binnen TOT.

Jan van Lune:
Hoofdbureau en vertegenwoordiger voor de NVON bij de vakbonds en onderwijstafels. Wat is er aan nieuwe ontwikkelingen? Wat kan het bureau NVON voor jou betekenen.

Monique Kisters:
Projecten, nieuwe bestuursleden gezocht. Waarom zoveel bestuursleden. Zie onze activiteiten op de site. Meer mankracht betekent sneller handelen. Halen en brengen staat vaak op pagina’s van onze site. Wat bedoelen we daarmee?

Myra ALbers:
Congres, wat houdt het komend congres in. Wat willen we aanbieden en hoe. Workshopgevers gezocht. Vakbondszaken, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Wat is de rol van de NVON hierin?

Saskia van Baaren:
Projecten, nieuwe bestuursleden gezocht. Waarom zoveel bestuursleden. Zie onze activiteiten op de site. Meer mankracht betekent sneller handelen. Congres, wat houdt het komend congres in. Wat willen we aanbieden en hoe. Workshopgevers gezocht.

Frank Mol:
Arbozaken, wat doen we, waar vind je dat, laatste publicaties staan in de map Arbozaken bij projecten, maar er is meer.
De ontwikkelingen onderwijs en bevoegdheden die daarbij passen hebben onze speciale aandacht. Wat is er loos?