technisch onderwijs assistenten

Opgeven

Geef je op door op deze link te klikken.
Wij nemen de aanvraag in behandeling en begeleiden je in het proces. Dat proces bestaat uit een opstart procedure waarbij er een aantal zaken geregeld moeten worden.

Deze opgave werkt je door een procedure:

  • Je vult de gevraagde gegevens in op het online formulier.
  • Je krijgt een mail met een te ondertekenen verdrag, voor zowel jezelf als de schoolleiding.
  • Er is een akkoord van je werkgever om deel te nemen aan de TOT. Hiervoor is er een te tekenen samenwerkingsverklaring, waarbij de directie/bestuurder(s) akkoord gaan met de omschreven voorwaarden. Deze moet je uploaden via de link die je gemaild krijgt.
  • Zijn er afspraken gemaakt over de tijdsbesteding en de kosten. Jouw school biedt net als de andere scholen van de leden van jouw TOT (in de regio) de mogelijkheid tot vergaderen en om zaken des practica/demo’s uit proberen. Materialen en middelen zijn voor de rekening van jouw school. Ook de gemaakte reiskosten zijn voor de rekening van jouw school.
  • Er is minimaal één andere toa van een andere school waarmee je een TOT kunt formeren.
  • Er is geen maximum, echter het moet wel werkbaar blijven. Er zou kunnen worden opgesplitst in diverse diciplines bij een te grote groep of niet werkbare combinaties. Hierin is er begeleiding.


Handig in je “onderhandeling” met de directie/bestuurder om te weten:


In de CAO voorgezet onderwijs zijn belangrijke bepalingen opgenomen over professionalisering van onderwijspersoneel. Zo ontvangen onderwijsondersteunend personeel (OOP) een vrij te besteden jaarlijks basisbudget van 600 euro en 40 klokuren voor deskundigheidsbevordering en scholing.

Personeel kan zelf beslissen hoe zij het basisbudget en de uren inzetten. De middelen gebruiken voor opgedragen professionaliseringsactiviteiten is uitsluitend mogelijk als de werknemer, jij dus daarmee instemt.

De afspraken over professionele ontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn vastgelegd in hoofdstuk 16 van de CAO VO 2018 – 2019. Klik hier voor de tabel.