technisch onderwijs assistenten

Hoe werkt een TOT?

Wat ga je doen?

In een TOT worden in onderling overleg practica of demo's (door)ontwikkeld. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de nieuwste veiligheidseisen. Het ontwikkelde materiaal wordt door de deelnemers, daar waar mogelijk, op hun eigen school getest.

Een andere doelstelling kan het ontwikkelen in bepaalde technieken of verdiepen in stukken theorie of veiligheidsaspecten zijn. Kortom professionalisering door intercollegiaal overleg met te testen handelingsdelen op roulerende locaties.

Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

In het huidig schooljaar zullen maximaal 10 bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur georganiseerd worden. Inclusief voorbereidingstijd zal de belasting maximaal 40 klokuren zijn. Een en ander conform de geldende CAO betreffende deskundigheidsbevordering en scholing.

Je hoeft dus niet alle tijd die de CAO je biedt hieraan op te maken. Dat is in overleg met je schoolleiding. Een andere mogelijkheid is dat de schoolleiding inziet dat het belangrijk is om dit te doen. In overleg mag je ook meer dan de voorgeschreven 40 uur besteden, want dat is een minimum.

Moet je alles zelf bedenken?

Er zal zeker in het begin, maar ook tussendoor begeleiding zijn vanuit de commissie TOT. Er is een format van waaruit er gewerkt kan worden. Ook is er een korte introductie in de maak genaamd "getting practical". 
Veel zal voordat je aan de slag kunt gecommuniceerd worden. Tussendoor is er ook begeleiding. Verslaglegging is belangrijk. Hierover wordt je geinformeerd.