technisch onderwijs assistenten

Welkom bij NVON - TOA

Het sectie bestuur van NVON TOA heet u welkom op deze site.

Deze site is bedoeld als platform voor alle activiteiten en wetenswaardigheden voor alle Bèta ondersteuners binnen het complete onderwijs. 

Ook is dit de plaats betreffende informatie en inschrijvingen voor de congressen die we elk jaar proberen te organiseren met een gastgever zoals een MBO, HBO of universiteit.

Maar niet alleen dat. De menu structuur laat zien wat de speerpunten zijn waar aan gewerkt wordt. Dat kunnen we niet alleen, daar is knowhow en informatie uit het land voor nodig.

Forum
Via het forum kunnen vragen gesteld en beantwoord worden.
Zoals elk startend forum is het nu nog erg leeg. We hopen in een behoefte te voorzien met deze functie. Maak een account aan en doe actief mee. Let op! Een NVON account geeft meer rechten hierbij. Sommige NVON gerelateerde items staan achter een slotje. Dit is dus alleen voor de leden. Niet leden kunnen ook een account aanmaken, echter met een beperking aangaande explicite NVON aangelegenheden.

Prikbord
De functie prikbord is bedoeld voor nieuwe acties waarbij u hulp nodig heeft. Of activiteiten waar u aandacht voor vraagt. Ook wij als bestuur zullen hier items op plaatsen waar op gereageerd kan worden.

Nieuws
Een speciale wordt binnenkort gelanceerd, de TOT (toa ontwikkelteam). Hierover zal later meer gecommuniceerd worden.

Practica is een kopje waar uit te proberen demo's en practica op geplaatst kunnen worden. Het zou fijn zijn dat u een idee al dan niet helemaal uitgewerkt hierop plaatst. Met behulp van enthousiaste collega's in den lande kan dit een goed uitgewerkt (wellicht nieuw) stuk praktijk onderwijs worden. Als dit helemaal gefinetuned is (kan door een TOT worden gedaan), zal deze na goedkeuring worden geupload naar veiligpracticum.nl.

Kijk ook op "over NVON TOA" voor meer informatie over ons.